Walter Schloss, známy ako super investor, nám hovorí, že sa zameriame na aktíva a nie na predpokladané zárobky. Kúpte si akcie vo výške alebo pod ich účtovnou hodnotou.

Peter Lynch navrhuje aj nákup spoločností s aktívami, ktoré prevažujú nad ich trhovou kapitalizáciou.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si tieto zdroje:

  • Najjednoduchší spôsob, ako nájsť skvelé spoločnosti na investovanie
Najlepšie Tipy:
Komentár: